Evolución casos activos: Algorfa
Activos por 100.000 habs.

1839.86

Evolución últimos 15 días

80.0%

Evolución próximos 15 días

142.59%

Datos actualizados a 11/02/2021