Evolució casos actius: Aldaia
Actius per 100.000 habs.

50.21

Evolució últims 15 dies

-5.88%

Evolució pròxims 15 dies

-56.25%

Dades actualitzades a 05/04/2021