Evolució casos actius: Daimús
Actius per 100.000 habs.

1539.94

Evolució últims 15 dies

-46.67%

Evolució pròximos 15 dies

-47.92%

Dades actualitzades a 11/02/2021