ciovid.es sorgeix com a mòdul del projecte ‘Sistema Intel·ligent de Suport a la Decisió per a distribuir de manera òptima tests COVID-19’.

Aquest projecte ho finança la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat digital de la Generalitat Valenciana a l'empara de les Ajudes de concessió directa a solucions científic-innovadores directament relacionades amb la lluita contra la Covid-19 (decrets GVA 51/2020 i 63/2020), acrònim de referència Covid_19 – SCI.

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
>